Nâng mũi quá cao

Biện pháp khắc phục do nâng mũi quá cao

08/2016 11

Chào TMV Phú Xuân, tháng trước mình có thực hiện nâng mũi nhưng bây giờ mình nhận thấy do nâng mũi quá cao mà không phù hợp với mình cho lắm. Vậy, bên Phú Xuân có biện pháp khắc phục do nâng mũi quá c